Vormgeving van Tuin & Landschap

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Het bedrijf richt zich op het adviseren en begeleiden van aanleg- en onderhoudswerkzaamheden van natuurterreinen, groenvoorziening, sportvelden en  tuinen.

Klop Groen Projecten  is opgericht in 2004 met als doel:

    • een duurzame omgeving te creëren door mee te denken naar een verbetering van ons leefomgeving en biodiversiteit;
    •  Advisering en begeleiding in omvorming van stedelijk groen  naar een gevarieerde duurzame groene omgeving;
    • Advisering en begeleiding van aanleg- en onderhoudswerkzaamheden van sportvelden;
    •  het verrichten van onderzoek en advies op het gebied van bodemvruchtbaarheid en ondergrond.

In tijden van crisis wordt er al snel bezuinigd op het aanleg en onderhoud van openbaar groen. Vaak worden beplantingsvakken gerooid en omgezet in grasbermen. Ook worden de sierheestervakken omgezet in extensief  te onderhouden beplantingsvakken met bodembedekkende heesters  zonder sierwaarde. De plantenvakken worden minder goed onderhouden en de verpaupering zal snel om zich heen slaan. Het is bewezen dat daardoor de leefbaarheid van de omgeving snel achteruit gaat. De bewoners voelen zich minder veilig. De sociale cohesie verdwijnt en mensen verhuizen naar elders. De waarde van woningen zal dalen en daaropvolgend ook de inkomsten voor de gemeente.  Het is beter om juist in crisistijd de leefomgeving te verbeteren, door het ontwikkelen van duurzaam groen met meer natuur- sier- en/of gebruikswaarde. In nieuwbouwwijken wordt  geregeld groen aangelegd zonder dat er nagedacht wordt over het beheer.

Het is van belang om in de ontwerpfase het wensenpakket van gebruikers, omwonende en beheerders mee te nemen. Ook is het van belang de kwaliteit van bodem en ondergrond te onderzoeken en waar nodig te verbeteren.

trapveldEen voorbeeld van een trapveldje zonder sporttechnische ondergrond. Binnen één jaar is het trapveldje veranderd in een modderpoel.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.