Wildbloemenmengsel

Wildbloemenmengsels

Klop Groen Projecten heeft twee  wildbloemenmengsels ontwikkeld. Deze mengsels zijn speciaal ontwikkeld om vlinders, bijen en parasitaire insecten te lokken.

      KGP wildbloemenmix I     Bijen/vlindermengsel

Dit wildbloemenmengsel trekt vooral vlinders en bijen. Het mengsel bestaat uit eenjarige, tweejarige en overblijvende soorten. De lange bloeitijd zorgt voor een lang kleurig seizoen.

Het mengsel toepassen  in brede  zonrijke bermen.

Aanlegadvies:

1) vroeg in het voorjaar de betaande vegetatie afplaggen;

2) toplaag tot 4 cm los maken;

3) handmatig het bloemenmengsel inzaaien;

Dosis:  15- 30  kg/ ha

Onderhoudavies: 1) in oktober afmaaien; 2) na een week, het maaisel afharken en verwijderen; 3) de toplaag tot 2cm loseggen.

KGP  wildbloemenmix II    Zweefbij- sluipwesp

 Dit mengsel lokt vooral de parasitaire insecten. Zij zijn de natuurlijke bestrijders van schadelijke insecten zoals de processierups, engerling, emelt, bladluis etc. Het mengsel is uitermate geschikt voor bermen rondom sportvelden  en in bermen onder laanbomen.

Aanlegadvies:

1) vroeg in het voorjaar de betaande vegetatie afplaggen;

2) toplaag tot 4 cm los maken;

3) handmatig het bloemenmengsel inzaaien;

Dosis:  15- 30  kg/ ha

Onderhoudavies:

  •  in oktober afmaaien;
  • na een week, het maaisel afharken en verwijderen;
  • de toplaag tot 2cm loseggen.

Voor meer informatie:  info@klopgroenprojecten.nl

Voeding sportvelden

 

Waarom is bemesten van een sportveld belangrijk.

Een goed sportveld bestaat uit sterke grassoorten, namelijk Veldbeemd en Engels raaigras.

Deze twee soorten zijn het beste bestand tegen betreding en hebben een zeer hoog herstellingsvermogen. Om te kunnen herstellen vragen deze soorten meer aandacht in de vorm van onderhoud (maaien, beluchten, verticuteren) maar ook een goede voeding in de vorm van organische meststoffen is noodzakelijk.

OLYMPUS DIGITAL CAMERABij een voedingsgebrek verdwijnen deze rassen. Daarvoor in de plaats ontwikkelen zich slechte grassoorten zoals witbol, struisgras en straatgras. Ook de onkruiden akkerkers, ereprijs, varkensgras, weegbree en klaver verdringen de goede grassen. De slechte soorten hebben geen goede beworteling. Met als gevolg dat de zanderige toplaag  instabiel wordt. De bewapening “het graswortelpakket”van het zand  ontbreekt.

De grasmat wordt gemakkelijk uitgespeeld, waarbij de ontstane kuilen en oneffenheden problemen  gaat geven namelijk:

 

  1. een hogere risico van blessures (verstuiking, botbreuk, verrekking- en afscheuren van pezen en schaaf,- en brandwonden);
  2. een hogere kostenpost, namelijk meer slijtage en daardoor een sterke verhoging in de onderhoudskosten  zoals herstel speelschade, wekelijks egaliseren  met sleepraam en hogere grootonderhoudskosten (meer aanvulgrond met bijbehorende verwerking);
  3. veel klachten en afkeuringen, immers op een slecht veld mag en kan niet worden gevoetbald . (hogere kosten in klachtenafhandelingen en schadeclaims);
  4. een snelle afschrijving van de grasmat, 10 jaar i.p.v. 20 jaar.

Het is van belang om één keer per drie jaar een bodemonderzoek te laten verrichten. Van een sportveld wordt een menggrondmonster genomen. Het monster wordt geanalyseerd op voedingsstoffen, zuurgraad(pH), schadelijke zouten en het organische stofgehalte. Met de uitslag van de analyse en de gebruikgegevens  is een goed bemestingsadvies te bepalen.

Ook is het van belang om het bodemleven te stimuleren, immers bodemleven zorgt voor een luchtiger structuur, zet grasrestanten om in voeding en beperkt schimmelziektes in de grasmat.

Het is van belang om de grasmat te bemesten met organische meststoffen. Een goede organische meststof bestaat niet alleen uit kippen of koemest maar bevat minimaal acht  organische grondstofsoorten, zoals verenmeel, beenderenmeel, hoefmeel, sojaschroot, bloedmeel, bietenpulp, moutkiemen, boternoot, druivenpittenkoek e.d. Al deze grondstoffen zorgen voor een evenwichtige en gelijkmatige afgifte van voedingsstoffen. Organische meststoffen activeren het bodemleven. In tegenstelling tot chemische minerale meststoffen, deze bevatten ook schadelijke zouten wat funest is voor een gezond bodemleven.

Klop Groen Projecten kan zorg dragen voor een bodemonderzoek met een passend bemestingsadvies voor een optimale gezonde grasmat.

Voor meer informatie: info@klopgroenprojecten.nl