Natuurontwikkeling

 • In Nederland en vooral in de Randstad is er weinig ruimte voor de natuur. Gelukkig worden de versnipperde natuurgebiedjes aan elkaar gekoppeld door ecologische verbindingszone. Door middel van wildpassages over drukke wegen kunnen zoogdieren, reptielen zich verplaatsen.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  Ook in het stedelijk gebied zijn op kleine schaal natuurprojectjes te realiseren. Enkele voorbeelden zijn:
  • Aanleggen van natuurlijk oevers langs vijvers en watergangen;
  • Aanleggen van paddenpoelen en natuurvijvers;
  • Inzaaien van wildbloemenmengsels in brede bermen;
  • Plaatsen van nestkasten voor verschillende vogelsoorten;
  • Aanleggen van ringslanghopen;
  • Aanleggen van biotoopjes voor ijsvogel, oeverzwaluw en wilde bijensoorten;
  • Aanleggen van takkenrillen in houtwallen.

 

Omvormen van slibvijvers van een waterwinbedrijf in natuurvijvers

Klop Groen Projecten heeft veel ervaring met het ontwikkelen, uitvoeren en beheren van natuurprojecten op kleine schaal voor gemeenten, (nuts)bedrijven en particulieren.
Voor meer informatie: info@klopgroenprojecten.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.