Openbaar groen

Mensen wonen graag in een groene omgeving. Een groene omgeving straalt rust en veiligheid uit. De bewoners voelen zich daarmee medeverantwoordelijk over hun leefomgeving. Fraaie bomen, plantvakken en groene speelplaatsen zorgen voor een sfeervolle omgeving.

aug 12 a (1)Een groene omgeving verhoogt de waarde van woningen, waardoor leegloop van dorpen en steden zoals in Oost-Groningen kan worden voorkomen.

Helaas is de gemeente sterk aan het bezuinigen, waarbij het groenonderhoud de zwaarste klappen krijgt.

De kwaliteit van het onderhoudsniveau wordt verlaagd, plantvakken worden omgevormd naar ruig gras, sierheester worden vervangen voor onderhoudsvrije bodembedekkers en bomen worden gerooid. Helaas wordt niet nagedacht over de gevolgen van dit beleid. Dit beleid zorgt er voor dat mensen hun omgeving minder gaan waarderen. Door het slechtere onderhoud zal de omgeving snel verpauperen. Met als gevolg wegtrekkende bewoners en dalende huizenprijzen.

De kosten van groen zitten vooral in de aanleg en onderhoud. Vooral onkruidbestrijding en inboet zijn de hoogste kostenposten. Bij nieuwe aanleg of renovatie van plantvakken is het belangrijk om de groeivoorwaarde te optimaliseren. De bodem moet geschikt zijn voor het toegepaste beplanting, namelijk de voedingstoestand, zuurgraad en het organische stofgehalte in de bodem moet goed zijn. De bodem moet vrij zijn van hardnekkige wortelonkruiden zoals, kweek, akkerwinde en akkerdistel. Ook is van belang dat de opbouw van de teelaardelaag en de lucht- en waterhuishouding goed is.

Klop Groen Projecten heeft zich gespecialiseerd in bodemonderzoek, bemestingsadvies, plantkeuze en begeleiding van aanleg- onderhoudswerkzaamheden.

Een bodemonderzoek van een plantvak kan bestaan uit:

  1. bodemanalyse, waarbij een grondmonster van de bodem onderzocht wordt op voedingselementen, schadelijke keukenzout, organische stof en zuurgraad;
  2. granulair onderzoek, waarbij de verdeling van de korrelgrootte van de zandfracties, het percentage lutum en leem wordt bepaald;
  3. veldonderzoek naar laagdiktes en storende en/of verdichte lagen;

Naar aanleiding van de onderzoekgegevens kan een aanlegadvies worden opgesteld.

Een aanlegadvies kan bestaat uit:

  1. cultuurtechnisch, waarbij de werkzaamheden te behoeve van optimalisering van bodemlagen en water- en luchthuishouding wordt omschreven;
  2. plantkeuze, bijvoorbeeld kalkminnende of zuurminnende planten;
  3. bemestingsadvies, vooral belangrijk bij nieuwe aanplant, maar ook bij onderhoud voor vaste planten, sierheesters en siergazon;

Een gezonde bodem is rijk aan bodemleven, waardoor ziekte en plagen minder vaak zullen voorkomen. Een pas aangelegde plantvak zal sneller sluiten en daardoor zullen de onderhoudskosten sterk dalen. Door jaarlijks bijvoorbeeld vaste planten te voeden met langwerkende organische meststoffen is het arbeidsintensieve scheuren van planten niet meer nodig.

IMG_0517Een gezonde plantvak met Rudbeckiia geeft weinig onderhoud

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie: info@klopgroenprojecten.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.