Voeding sportvelden

 

Waarom is bemesten van een sportveld belangrijk.

Een goed sportveld bestaat uit sterke grassoorten, namelijk Veldbeemd en Engels raaigras.

Deze twee soorten zijn het beste bestand tegen betreding en hebben een zeer hoog herstellingsvermogen. Om te kunnen herstellen vragen deze soorten meer aandacht in de vorm van onderhoud (maaien, beluchten, verticuteren) maar ook een goede voeding in de vorm van organische meststoffen is noodzakelijk.

OLYMPUS DIGITAL CAMERABij een voedingsgebrek verdwijnen deze rassen. Daarvoor in de plaats ontwikkelen zich slechte grassoorten zoals witbol, struisgras en straatgras. Ook de onkruiden akkerkers, ereprijs, varkensgras, weegbree en klaver verdringen de goede grassen. De slechte soorten hebben geen goede beworteling. Met als gevolg dat de zanderige toplaag  instabiel wordt. De bewapening “het graswortelpakket”van het zand  ontbreekt.

De grasmat wordt gemakkelijk uitgespeeld, waarbij de ontstane kuilen en oneffenheden problemen  gaat geven namelijk:

 

  1. een hogere risico van blessures (verstuiking, botbreuk, verrekking- en afscheuren van pezen en schaaf,- en brandwonden);
  2. een hogere kostenpost, namelijk meer slijtage en daardoor een sterke verhoging in de onderhoudskosten  zoals herstel speelschade, wekelijks egaliseren  met sleepraam en hogere grootonderhoudskosten (meer aanvulgrond met bijbehorende verwerking);
  3. veel klachten en afkeuringen, immers op een slecht veld mag en kan niet worden gevoetbald . (hogere kosten in klachtenafhandelingen en schadeclaims);
  4. een snelle afschrijving van de grasmat, 10 jaar i.p.v. 20 jaar.

Het is van belang om één keer per drie jaar een bodemonderzoek te laten verrichten. Van een sportveld wordt een menggrondmonster genomen. Het monster wordt geanalyseerd op voedingsstoffen, zuurgraad(pH), schadelijke zouten en het organische stofgehalte. Met de uitslag van de analyse en de gebruikgegevens  is een goed bemestingsadvies te bepalen.

Ook is het van belang om het bodemleven te stimuleren, immers bodemleven zorgt voor een luchtiger structuur, zet grasrestanten om in voeding en beperkt schimmelziektes in de grasmat.

Het is van belang om de grasmat te bemesten met organische meststoffen. Een goede organische meststof bestaat niet alleen uit kippen of koemest maar bevat minimaal acht  organische grondstofsoorten, zoals verenmeel, beenderenmeel, hoefmeel, sojaschroot, bloedmeel, bietenpulp, moutkiemen, boternoot, druivenpittenkoek e.d. Al deze grondstoffen zorgen voor een evenwichtige en gelijkmatige afgifte van voedingsstoffen. Organische meststoffen activeren het bodemleven. In tegenstelling tot chemische minerale meststoffen, deze bevatten ook schadelijke zouten wat funest is voor een gezond bodemleven.

Klop Groen Projecten kan zorg dragen voor een bodemonderzoek met een passend bemestingsadvies voor een optimale gezonde grasmat.

Voor meer informatie: info@klopgroenprojecten.nl